top of page

TERMES I CONDICIONS

 

I - Identificació de l'prestador de el servei

LA CASEÏNA representat per Bruno Cabral Périgo, d'ara endavant RESPONSABLE, és el responsable de l'tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 ( GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, per la qual cosa li facilita la següent informació de l'tractament:

Amb la finalitat de mantenir una relació comercial amb l'usuari de la pàgina web de l'responsable les operacions previstes són:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, missatges per whattsapp o altres comunitats socials virtuals o qualsevol altre mitjà electrònic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i relacionades sobre els seus productes i serveis. Cap altra empresa o persona física tindrà accés a les dades personals.

Tramitar comandes, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol forma de contacte que es posen a la seva disposició.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap de l'tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l'Usuari:

• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

• Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició a l'el seu tractament.

• Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: Bruno Cabral Périgo/La Caseïna

NIF: X5708162E

Carrer de Cardona, 1 Local B – 08500 – Vic/Barcelona

Telèfon fix: 931356504 / correu electronic: bruno@lacaseina.cat

II - Objecte

Les condicions generals de venda descrites a continuació, regeixen les relacions contractuals entre el venedor i l'usuari de la web i són les úniques aplicables. La Formatgeria pot modificar puntualment les presents condicions generals, regint, en cada moment, les que es trobessin vigents en el moment d'efectuar la comanda i que hauran d'haver estat acceptades per l'usuari comprador. LA CASEÏNA no es responsabilitza dels equívocs que es puguin generar per les diferències entre les mateixes que puguin existir en un accés anterior a el moment en què es fa la comanda, de manera que aconsella que, abans de fer el mateix i de marcar la oportuna casella d'acceptació, aquestes siguin llegides.

En tot cas, les modificacions són aplicables a partir de la seva publicació a Internet i no podran aplicar-se als contractes conclosos amb anterioritat a aquest moment.

Marcar la casella d'acceptació de les condicions generals per l'usuari suposarà que les ha llegit i comprès i la seva acceptació sense reserves.

III - Tramitació de les comandes

1.- Forma d'efectuar la comanda

Les comandes seran fets només es faran a través de la plataforma de venda en línia de la pàgina web www.lacaseina.cat seguint les instruccions que es detallen en aquest lloc.

Les comandes només podran ser enviats dins del territori de Catalunya.

L'usuari, abans d'enviar la comanda, haurà d'acceptar les presents condicions generals.

2.- Pagament de l'preu

Tots els preus publicats a la web, excepte omissió o error de transcripció o informàtic, són vàlids, i inclouen l'IVA corresponent, però no les despeses de transport i altres despeses que es puguin generar i que, en tot cas, seran plenament coneguts per el comprador amb antelació a la realització de l'pagament, de manera que, en el càlcul de la comanda, apareixerà reflectit el seu preu final.

Aquests preus podran, en tot moment, ser revisats i modificats lliurement per LA CASEÏNA. No obstant això, el preu serà respectat si la comanda s'hagués tramitat amb antelació a l'actualització dels preus consignats a la web.

La Formatgeria posa a la seva disposició quatre possibles formes de pagament: amb targeta de crèdit, transferència bancària, bizum o PayPal.

En tots els casos, se li demanaran o exigiran dades complementàries per poder acceptar la seva compra. A més, per a qualsevol comanda d'import superior a 150 €, se li demanarà un document d'identitat i un justificant de domicili que haurà d'enviar per fax o a l'correu electrònic que oportunament se li indiquin.

Encara que aquest procediment pot retardar la tramitació de la comanda, té com a finalitat poder assegurar que l'autor de la comanda és realment el titular de la targeta utilitzada. Aquesta mesura de seguretat és una prova fefaent de la nostra voluntat per protegir els nostres clients contra possibles fraus o robatoris.

3.- Tramitació de les comandes:

Un cop realitzada la comanda, i pagat el seu import, es rebrà un correu electrònic de confirmació en el termini màxim de les 24 hores següents, en què es confirmarà la disponibilitat del producte i el termini d'enviament.

Podria passar que en determinades èpoques de l'any no estiguessin disponibles alguns dels formatges a causa de la temporalitat de la producció artesana i aquestes circumstàncies seran informades al nostre web.

En el cas de no tenir en estoc algun o alguns us productes sol·licitats ens comprometem a enviar un correu electrònic en el termini de 2 dies hàbils a partir de la data en què realitzo la comanda per comunicar-li sobre el termini que podrem enviar-li la seva comanda completa o la impossibilitat de fer-ho. En el cas que sigui impossible enviar-li el producte o els productes que falten, per circumstàncies de fallida d'estoc, temporalitat de producció o qualsevol altre motiu, o en el cas que no estigui interessat en esperar la data en què es comuniqui que se li podria lliurar, se li oferirà la possibilitat de canviar el producte o els productes que faltaven o la devolució de l'import de la comanda pagament prèviament. La devolució serà realitzada en el termini màxim de 10 dies hàbils.

 Pot optar per rebre parcialment la seva comanda i per això haurà de comunicar-nos de la seva intenció responent nostre correu electrònic. En aquest cas ens comprometem a regalar-les despeses d'enviament de la resta de la seva compra en el moment en què estigui disponible acord prèviament comunicat via correu electrònic i acceptat per l'usuari.

El termini de lliurament és d'aproximadament 3 dies hàbils següents a el moment en què es confirma la comanda a través de l'pagament.

Totes les comandes realitzades el dijous, divendres, dissabte i diumenge, seran enviats dilluns i lliurats a partir de dimarts de la setmana següent. No es fan lliuraments de caps de setmana o dilluns motius logístics i sobretot de qualitat de conservació producte.

En cas de retard pots entrar en contacte amb la caseïna perquè puguem rastrejar la seva comanda.

La comanda serà transportat per una empresa especialitzada en transport refrigerado.Los productes seran condicionat en caixes de cartró reciclables i respectuoses amb el medi ambient i lliuris a l'adreça indicada en el moment en què es va fer la compra.

És imprescindible que el client, en el moment del lliurament, verifiqui que tot està conforme amb la seva comanda i en perfecte estat. Si no estigués d'acord amb els articles lliurats o l'estat dels mateixos, ferm i indiqueu a mà a l'albarà de lliurament de l'transportista les anomalies que va trobar a l'rebre-ho.

IV - Resolució per falta de satisfacció i política de devolució.

Els productes comercialitzats per la caseïna són artesans i poden canviar lleugerament de forma, mida o color per això, totes les fotografies tenen caràcter merament informatiu, però no contractual.

El client només podrà reclamar si:

Els productes i /o quantitats no corresponguin a la seva comanda, excepte si rebés la comanda de manera parcial prèviament acordat en el cas que algun dels productes no es trobi en estoc. En el cas que la quantitat i /o productes no corresponguin a l'informat en l'albarà de lliurament, el client ha de comunicar al transportista fent constar aquesta circumstància en el propi albarà de lliurament.

El transportista també haurà de ser comunicat i fer constar a  l'albarà cas l'envàs estigués malmés fins el punt d'afectar la qualitat del producte.

En el cas dels productes que es troben en mal estat en el moment de la seva recepció el client haurà de fer arribar la seva reclamació en el termini màxim d'1 dia hàbil, preferiblement en el moment de la recepció o just després.

Tenint en compte el caràcter perible dels productes comercialitzats per la caseïna és molt important que qualsevol reclamació en relació al producte sigui transmesa el més ràpid possible, tot i així, el client ha de tenir en compte que els formatges artesans, són vius i poden desenvolupar floridures benignes en els següents dies encara que estiguin en nevera, això sense perdre les seves qualitats i tampoc la seva qualitat.

En el cas que passi un dels casos anteriorment descrits i sempre que el client hagi respectat les regles de devolució per a cada ocurrència com a fet constar a l'albarà i, en els casos assenyalats hagi comunicat a la caseïna dins el termini estipulat, el client tindrà dret a obtenir la reemborsament total del preu pagat, inclosos impostos i les despeses d'enviament, però perquè tingui efecte el reemborsament en la seva totalitat, els productes hauran de ser retornats en el seu embalatge original.

Un cop rebuda la devolució per la caseïna, procedirem a analitzar el producte i el reemborsament serà efectuat una vegada hagi estat comprovat el defecte al·legat pel client en el termini de fins a 20 dies hàbils. En el cas que els productes retornats estiguin en bones condicions l'import de la comanda no serà retornat al client i se li podrà reenviar, sempre que així ho sol·liciti el client i torni a abonar les despeses d'enviament. En el cas que només una part dels formatges  estigués defectuós, es retornarà l'import de la part corresponent a aquest producte però no les despeses d'enviament.

Si l'enviament és rebutjat pel client, o aquest, no ho recull, sense causa justificada, la caseïna quedarà exempta de responsabilitat pel deteriorament que el producte pugui patir, com a conseqüència de l'esmentat falta de recepció, i no està obligada a retornar cap quantitat .

Si, tot i no existir defectes de qualitat, el client manifesta no estar satisfet amb el producte, i sempre que sigui la primera vegada que ho demana, podrà sol·licitar el reemborsament del seu import a la caseïna, la qual efectuarà el mateix, en el termini màxim de 20 dies hàbils després de rebre el producte en el seu embalatge original.

Politica de Privacitat                        Termes i Condicions
bottom of page